Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

DL/21/2022

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/21/2022

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 25.11.2022 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz.
633 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P”
i specjalistycznego „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego”
2. „Świadczenie usług w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego o standardzie „S” dla Brzeskiego Centrum
Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

25 listopada 2022
Czytaj więcej o: DL/21/2022

PN/3/2022

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) pn:

„Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, środków kontrastowych oraz akcesoriów pomocniczych do wykonywania badań TK dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu– PN/3/2022 

 

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=6667c459-3320-4825-aab5-a45663771ba2

24 listopada 2022
Czytaj więcej o: PN/3/2022

DL/20/2022

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/20/2022

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 23.11.2022 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Brzeskiego Centrum Medycznego o profilu psychiatrycznym”.
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w oddziałach szpitalnych Brzeskiego Centrum Medycznego”.
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Serologii i Banku Krwi Brzeskiego Centrum Medycznego”.
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Noworodków w ramach ordynacji podstawowej, w Oddziale Dziecięcym i w Oddziale Noworodków w ramach dyżuru a także świadczenie usług w zakresie kierowania Oddziałem Noworodków Brzeskiego Centrum Medycznego.
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”.
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”.
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Medycyny Sportowej Brzeskiego Centrum Medycznego”.
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Endoskopowej Brzeskiego Centrum Medycznego”.
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Otolaryngologii Brzeskiego Centrum Medycznego”.

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

23 listopada 2022
Czytaj więcej o: DL/20/2022

TP/21/2022

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawyz dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – dalej jako ustawa Pzp)

pn."Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"– TP/21/2022 

17 listopada 2022
Czytaj więcej o: TP/21/2022

DL/19/2022

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/19/2022

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 15.11.2022 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz.
633 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz
świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Brzeskiego

Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

15 listopada 2022
Czytaj więcej o: DL/19/2022