Jesteś tutaj: Start / Przetargi na najem / 2022

2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wynajem lokalu użytkowego

2022-10-26

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
w formie składania pisemnych ofert

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu
zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 19,43m²
z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu z artykułami spożywczo – przemysłowymi
przez okres: 36 miesięcy. Planowany okres wynajmu od 10.11.2022 r. do 09.11.2025 r.
Warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie Wynajmującego:
www.bip.bcm.brzeg-powiat.pl .
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na Formularzu Ofertowym wg
załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru, który dostępny jest na stronie internetowej:
www.bip.bcm.brzeg-powiat.pl .
Oferty na wynajem lokalu użytkowego należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 19,43 m² z przeznaczeniem na sklep z
artykułami spożywczo – przemysłowymi” do dnia: 02.11.2022 r. do godz. 08.00
w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2022 r. o godz. 08.15 w Sali konferencyjnej przy
Sekretariacie Dyrektora
Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na
stronie internetowej www.bip.bcm.brzeg-powiat.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.

Dzierżawa prosektorium

2022-05-18

Ogłoszenie o unieważnieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu wraz z budynkiem prosektorium na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na ul. Mossora 1 przez okres 36 miesięcy. Planowany okres wynajmu od 01.06.2022 r. do 31.05.2025 r.

Przedmiotem najmu jest powierzchnia 121,60 m2 w lokalizacji: ul. Mossora 1 w Brzegu..

Warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie Wynajmującego: www.bip.bcm.brzeg-powiat.pl.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na Formularzu Ofertowym wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru, który dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.bcm.brzeg-powiat.pl.

Oferty na najem gruntu wraz z budynkiem prosektorium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na dzierżawę gruntu wraz z budynkiem prosektorium” do dnia: 25.05.2022 r. do godz. 09.00 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godz. 09.15  w Sali Konferencyjnej Administracji, I piętro.

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.bcm.brzeg-powiat.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 77 444 65 10.

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W dniu 18.05.2022 r. ogłoszenie o zapytaniu zamieszczono:

  • na stronie internetowej Zamawiającego: bip.bcm.brzeg-powiat.pl
  • na tablicy ogłoszeń, tj. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – I piętro w budynku głównym (przed wejściem do Administracji).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2022-05-18
Data publikacji:2022-05-18
Osoba sporządzająca dokument:BCM
Osoba wprowadzająca dokument:BCm
Liczba odwiedzin:2956