Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne / 2022

2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – dalej jako ustawa Pzp)

pn: "Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"– TP/21/2022 

 

Postępowanie prowadzonego prowadzone jest na platformie e-proPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=7b834d3b-3762-45fc-97a4-4c29b5209112https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=7b834d3b-3762-45fc-97a4-4c29b5209112

TP/25/2022

2022-12-29

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

pn: Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

 

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/Details?przetargId=c55151f6-745c-4bbb-aaef-021b0fe8f140

TP/24/2022

2022-12-22

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – dalej jako ustawa Pzp)

pn:"Dostawa płynów i jednorazowego sprzętu do hemodiafiltracji  na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"– TP/24/2022 

 

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pd linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=0958da26-5a04-46d2-bf1e-e69f501247d0

TP/23/2022

2022-12-07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone na podstawie art.275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710) pn.: "Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Brzeskim Centrum Medycznym"

Przedmiotowe zamówienie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach projektu nr: RPOP.08.01.00-16-0034/20 pn.: „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=14f4e48c-6132-4919-9f62-dd54f0216efbhttps://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=14f4e48c-6132-4919-9f62-dd54f0216efb

TP/22/2022

2022-12-06

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) pn.:

"Dostawa sprzętu medycznego, w tym USG Fast w celu wyposażenia ambulansu w związku z COVID-19 na potrzeby na potrzeby Ratownictwa Medycznego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzeg."

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie  e-ProPublico pod linkiem :

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=1e88521a-e4c3-4c2d-99c0-b567db9d9e76

PN/3/2022

2022-11-24

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) pn:

„Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, środków kontrastowych oraz akcesoriów pomocniczych do wykonywania badań TK dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu– PN/3/2022 

 

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=6667c459-3320-4825-aab5-a45663771ba2

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
Data utworzenia:2022-11-17
Data publikacji:2022-11-17
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Żabska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7657

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-11-17 13:51:07Publikacja ogłoszenia o zamówieniu2022
2022-11-17 13:50:33Publikacja ogłoszenia o zamówieniu2022
2022-11-17 13:49:24Publikacja ogłoszenia o zamówieniu2022
2022-11-17 13:44:54Publikacja ogłoszenia o zamówieniu2022
2022-11-17 13:44:43Publikacja ogłoszenia o zamówieniu2022
2022-11-17 13:44:05Publikacja ogłoszenia o zamówieniu2022
2022-11-17 13:34:26ATPublikacja ogłoszenia o zamówieniu2022
2022-01-26 15:32:23ATDodanie 2022 r.2022