DL/UE/7/III/2017 - „Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Mobilnej poradni laktacyjnej, rozszerzonej opieki położnej środowiskowej, wsparcia kobiet po ciąży mnogiej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2017

 OGŁOSZENIEO ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT nr DL/UE/7/III/2017
NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
z dnia 15.09.2017 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793
z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

„Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Mobilnej poradni laktacyjnej, rozszerzonej opieki położnej środowiskowej, wsparcia kobiet po ciąży mnogiej”

Komisja konkursowa podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania gdyż do dnia 21.09.2017r.
do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta dotycząca przedmiotowego konkursu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-09-15
Data publikacji:2017-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Kinga Lum
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:594