Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

TP/2/2023

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) pn.: Dostawa paliw ciekłych: oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do samochodów będących w posiadaniu  Brzeskiego Centrum Medycznego w systemie rozliczeń bezgotówkowych na podstawie kart flotowych - TP/2/2023

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=85ec473e-4692-4ec1-9636-e59d2ab25dd7

26 stycznia 2023
Czytaj więcej o: TP/2/2023

Konkurs Ofert nr DL/2/2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/2/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 20.01.2023 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym i w Oddziale Noworodków Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

20 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Konkurs Ofert nr DL/2/2023

Plan postępowań zamówień publicznych - 2023 r.

18 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Plan postępowań zamówień publicznych - 2023 r.

Konkurs Ofert nr DL/1/2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/1/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 13.01.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz.
633 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Brzeskiego Centrum Medycznego”.
2. „Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w zakresie Kierowania Pracownią
Diagnostyki Obrazowej Brzeskiego Centrum Medycznego”.
3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Gastroenterologicznej
Brzeskiego Centrum Medycznego”.
4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym w ramach
ordynacji podstawowej oraz w ramach dyżuru medycznego w Oddziale Dziecięcym i w
Oddziale Noworodków Brzeskiego Centrum Medycznego”.
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

13 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Konkurs Ofert nr DL/1/2023

TP/1/2023

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. ) pn.: "Dostawa sprzętu medycznego, w tym USG Fast w celu wyposażenia ambulansu w związku z COVID-19 na potrzeby na potrzeby Ratownictwa Medycznego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - TP/1/2023

UWAGA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na platformie e_ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=dd449850-a9fd-4949-8844-e4f123cd7f40

9 stycznia 2023
Czytaj więcej o: TP/1/2023