DL/UE/7/IV/2018-badania histopatologiczne wycinków pobranych przy kolonoskopii na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2018

BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie brzeskim i namysłowskimwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.4 – Wydłużenie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

DOTYCZY:

Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie Brzeskim i Namysłowskim” – badania histopatologiczne wycinków pobranych przy kolonoskopii na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego

Dodano załącznik dnia 14.03.2018r.:

Odpowiedzi na pytania 7-IV

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2018-03-07
Data publikacji:2018-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Kinga Lum
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:444