ZO/UE/2/VIII/2018 - Przygotowanie i wydruk broszury informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2018

ZO/UE/2/VIII/2018                                                                                                                             19.02.2018r.

BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu(zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Województwa Opolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.4 – Wydłużenie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).


DOTYCZY :

"Przygotowanie i wydruk broszury informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów"

w ramach Projektu pt. „Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Województwa Opolskiego”

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2018-02-19
Data publikacji:2018-02-19
Osoba sporządzająca dokument:Kinga Lum
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:590