DL/UE/5/IV/2018 - znieczulenia anestezjologiczne przy kolonoskopii oraz badania histopatologiczne na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2018

20.02.2018

Zamieszczono odpowiedzi na pytania do postępowania.

 OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR DL / UE / 5 / IV / 2018

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 15.02.2018r.

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,
Działanie 7.4 „Wydłużenie aktywności zawodowej”    

BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Brzegu (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie brzeskim i namysłowskimwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.4 – Wydłużenie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).


Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164) na podstawie Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. z późn.zm.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Kinga Lum
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:780

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-02-20 14:03:07Krzysztof Niedźwiedźprzesłano załączniki - odpowiedzi na pytaniaDL/UE/5/IV/2018 - znieczulenia anestezjologiczne przy kolonoskopii oraz badania histopatologiczne na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego
2018-02-20 14:03:07Krzysztof Niedźwiedźprzesłano załączniki - odpowiedzi na pytaniaDL/UE/5/IV/2018 - znieczulenia anestezjologiczne przy kolonoskopii oraz badania histopatologiczne na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego