Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

DL/26/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego / kierowcę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego

14 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: DL/26/2019

DL/25/2019

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/25/2019
NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 13.08.2019 r.

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs
ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1.”Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie
specjalizacji w Poradni Urologicznej Brzeskiego Centrum Medycznego”.
2. ”Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni
Urologicznej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej Brzeskiego Centrum Medycznego na rzecz
pacjentów ze schorzeniami urologicznymi

14 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: DL/25/2019

DL/23/2019

Świadczenie usług w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego o standardzie „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Brzegu

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: DL/23/2019

DL/24/2019

Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: DL/24/2019

14 / VIII / 2019

Dostawa odczynników serologicznych – Grupa B oraz testów laboratoryjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

5 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: 14 / VIII / 2019